Statistieken
Bezoekers aantallen Aan uw website worden altijd statistieken gekoppeld.
Dit om het gedrag van uw bezoekers te analyseren. Er worden GEEN privé gegevens over de bezoeker opgeslagen. Er wordt o.a. gekeken naar lokatie en of hij binnen een bepaalde tijd terugkeert naar uw website.
Wordt er bv op een invulformulier veel weggeklikt, dan kan de vraagstelling foutief zijn. Of de volgorde van de vraagstelling moet gewijzigd worden om toch een antwoord te krijgen. Het kan ook gebeuren dat bv een Flash animatie te veel tijd kost om geladen te worden, de animatie moet dan herzien worden.

U kunt ook zien waar uw bezoekers vandaan komen, bij ieder product of aangeboden dienst is dit van belang.
Plaatsen van bezoekers
tijdstip U heeft bv een eetgelegenheid hier in Noord-Limburg, maar uw bezoekers komen uit Amsterdam. Dan moet herzien worden of de site niet te “zwaar” is ingezet en deze meer gericht te krijgen op de regio Noord-Limburg.
Of moet u toch een tweede filiaal openen in Amsterdam ??